bắt đáy #Beta trên binance #betafinancecryptocurrency #BTC #Altcoins – đây là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư, mn nhớ quản lý vốn tốt, không allin, …

Leave a Comment