Chương trình Bounty DatacoinXem thêm thông tin chi tiết về dự án dưới đây:

– Website: https://datecoin.io/

– ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2351857.0

– Whitepaper: https://datecoin.io/static/documents/wp_en.pdf?v=5.9

– Telegram: https://t.me/datecoin

– Twitter: https://twitter.com/date_coin

– Facebook: https://www.facebook.com/DateCoinLT/

– By: layla0392

– Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2097082

– Myetherwallet: 0x94Ea9F2de4B55c8bf7Fa0FCe3AE9eDc13F0e205D

Leave a Comment