Hướng dẫn ăn testnet ăn chia 50000$ từ ZeroSwap#airdrop #freecrypto #claimtoken #binance #coinmarketcap

Link faucet ETH làm gas :https://linkfaucet.protofire.io/kovan

Link faucet zee :https://zeedo.zeroswap.io/faucet

Link swap :https://exchange.zeroswap.io/swap

Link staking :https://zeedo.zeroswap.io/staking

Các sếp nhớ đăng kí kênh để em đạt 4k Sub nào

chi tiết :https://telegra.ph/ZeroSwap-DEX-TestNet-Event-08-03-2

Liên hệ về các dự án Airdrop qua mail : [email protected]

Link các sàn giao dịch uy tín
1.Sàn binance :https://www.binance.me/en/register?ref=45029380
2.Sàn huobi :https://www.huobi.ge/en-us/topic/invited/?invite_code=ac4g6&t=1624554000902
3.Sàn kucoin :https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=2Nefs3y
4.Sàn MXC :https://www.mxc.li/auth/signup?inviteCode=14zzS
5.Sàn gate :https://www.gate.io/ref/3048298
6.Nhóm facebook :https://www.facebook.com/groups/708913053279227
Fan page :https://www.facebook.com/Cryptodailly
Kênh telegram :https://t.me/coinvietn
Group tele :https://t.me/kiemcoinsanchat

18 thoughts on “Hướng dẫn ăn testnet ăn chia 50000$ từ ZeroSwap”

Leave a Comment