hướng dẫn nhận $5 token 1INCH từ trang CoinMarketcap kết hợp với sàn binace🔔 Airdrop 1inch Learn & Earn CoinMarketCap Làm Gấp
👉 Form: https://coinmarketcap.jotform.com/211958120066957
✅ Ai chưa có tài khoản Binance(cần KYC) thì đăng ký:

https://accounts.binance.com/en/register?ref=38300254
Đáp án tham khảo:
6. Connnet your crypto wallet
7. Just some ETH
8. … martial arts…
9. Monoceros
10. … best routes
11. Stake 1inch token
12. Three
13. Thêm 1INCH vào watchlist trên coinmarketcap và share paste link watchlist đó của bạn

End: 25/07/2021
Rewards: $5 1INCH giá trị cho mỗi người
👉 Base FCFS 2000 người đầu tiên, anh em nhanh tay nhé 💪

———————————————————

Leave a Comment