Hướng Dẫn Swap Hệ Sinh Thái Solana SPL Trên Coin98 Wallet ( Swap Chain Solana ) – Coin98 Wallet📱Tải App Coin98 Wallet:
http://ios.coin98.app
http://android.coin98.app

🎬Video HD taọ ví Solana : https://youtu.be/iW0axeS2m6Y

🎯Cài đặt Extension
http://chrome.coin98.app
#Sol #Solana #C98 #Coin98
Nhóm hỗ trợ: https://t.me/coin98_wallet_vn

Coin98 Wallet là ví tiền điện tử non-custodial được sử dụng để lưu trữ, quản lý, giao dịch, hoán đổi tài sản kỹ thuật số đa chuỗi, đa nguồn. Hiện Coin98 Wallet đã hỗ trợ tất cả các mã BTC, ETH, TOMO, Tron, Binance Smart Chain, Solana, Polkadot, Kusama, Huobi ECO Chain, Near, Avalanche, Binance Chain, Celo, Band, Kava, Cosmos, Thor, Fantom, Polygon, Persistence. Coin98 Wallet có cả phiên bản Mobile App và Extension, trở thành cổng kết nối người dùng gần hơn với thế giới DeFi.

5 thoughts on “Hướng Dẫn Swap Hệ Sinh Thái Solana SPL Trên Coin98 Wallet ( Swap Chain Solana ) – Coin98 Wallet”

Leave a Comment