Theo dõi hệ sinh thái Polkadot cực tiện với DotMarketCap và Parachains.infoĐấu giá Parachain của Polkadot và Kusama sẽ còn diễn ra rất dài nữa. Vậy làm sao để có thể theo dõi toàn bộ sự kiện đấu giá …

Leave a Comment