Trò chuyện cùng Founder và CEO Tomochain starup Blockchain Việt có vốn hóa hơn 120 triệu đô la!Khám phá bí mật thú vị trong cuộc cách mạng công nghệ Blockchain Năm 2012: Facebook mua Instagram 1 tỷ đô, giá trị của Instagram hiện tại ước đạt 153 tỷ …

Leave a Comment